Zdjęcia paszportowe Biuro Paszportowe Kancelaria Prawna Apostille     Kontakt  
 

Jesteśmy gotowi do usług w godzinach otwarcia naszych obydwu biur - Nie trzeba żadnych apointmentów, żadnego umawiania telefonicznie! 
Tak działa normalny biznes - po prostu wstąp!

Zapraszamy!


Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

Polskim Obywatelem jest każdy kto jest Polakiem lub potomkiem Polaków - mogą to być także ich potomkowie -  w prawie polskim obowiązuje zasada krwi (ius sanguinis), czyli dziedziczenia obywatelstwa .

Nie ma znaczenia też "liczba pokoleń" - Polakami sa osoby, których dziadkowie opuścili Polskę w latach 20 - tych i 30 - tych XX wieku.
Dla nich również załatwiamy  potwierdzenie ich obywatelstwa polskiego.

Większość osób, które chcą załatwić POTWIERDZENIE OBYWATELSTWA pierwsze kroki kieruje do konsulatu, nie znając zasadniczo przebiegu postępowania a często także nie będąc pewnym swojego statusu prawnego i szans powodzenia sprawy.

Tymczasem procedura w całości i tak musi odbywać się przed urzędami w Polsce - konsulat jedynie przyjmuje wnioski, które przesyłane są następnie do kraju.
Konsulat nie sprawuje żadnej kontroli nad przebiegiem procedury, jego rola polega jedynie na formalnym przyjęciu wniosku.

Nie oferuje więc szczególnej opieki prawnej, troski o terminy i dodatkowego doradztwa prawnego w tych przypadkach, kiedy pojawiają się trudności.
W konsulacie często zresztą liczba zainteresowanych informacjami o procedurze, oraz brak dostatecznej liczby pracowników uniemożliwia szybki kontakt i powoduje konieczność poniesienia ogromnych nakładów czasowych przez klientów.

Utrzymując bezpośredni kontakt z klientem - osoba, która powierza nam swoje pełnomocnictwo jest cały czas na bieżąco informowana o postępach lub pojawiających się dodatkowych trudnościach przez osobę bezpośrednio zajmującą się konkretną sprawą, do której może zwrócić się w każdej chwili z dodatkowymi pytaniami.


Wiele osób zainteresowanych potwierdzeniem posiadania obywatelstwa polskiego a mieszkających poza granicami kraju uważa (wiadomości zasłyszane od znajomych ), że w procedurze wymagany jest udział polskiej placówki dyplomatycznej - konsulatu lub ambasady.
Są to informacje błędne - cała procedura odbywa się przed  urzędami właściwego wojewody (lub w niektórych wypadkach - sądami administracyjnymi) w Polsce i udział w tym postępowaniu urzędników Konsulatu jest niewymagany
.


Polska Kancelaria Prawna w Chicago Stefan Tomczynski może załatwić dla  Ciebie decyzję właściwego wojewody o potwierdzeniu Twojego obywatelstwa.  
Wydana decyzja o potwierdzeniu obywatelstwa ma charakter decyzji administracyjnej.

Jakie dokumenty są wymagane?
Szczegółowo przedstawiamy ich listę w trakcie wstępnej rozmowy.
Osoba występująca z wnioskiem nie musi legitymować się znajomością języka polskiego lub polskiej kultury. Nie musi też zdawać żadnych specjalnych testów.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, może od razu wystąpić o polski dowód osobisty i paszport.


Większość pism prawnych, które sporządzamy dla Państwa wymagają następujących danych:

dane osoby upoważniającej     Formularz

dane osoby upoważnionej     Formularz
czego sprawa dotyczy

Po co to robić?

Przecież  jestem obywatelem amerykańskim!


Jest kilka powodów:

  • Obecnie polski paszport jest także paszportem unijnym!
    Bez polskiej metryki urodzenia i potwierdzenia obywatelstwa nie uzyskasz paszportu unijnego;
    Polski paszport unijny daje możliwość np bezpłatnych studiów w państwach UE. 

  • W przypadku osoby posiadającej tylko paszport USA, obywatela USA -  po trzech miesiącach pobytu zaczynają być problemy z opłatami za pobyt i wizowymi lub problem z wyjazdem z Polski wskutek zastosowania przez pograniczników tzw pułapki paszportowej 

  • Problemy z leczeniem  w polskich placówkach ochrony zdrowia obywatela USA

  • Obywatel polski - (gdy ma polski paszport) może uczyć sie w Polsce w szkole  podstawowej, średniej i na studiach bezpłatnie!


Od 2005r. wszelkie dokumenty z USA do OFICJALNEGO użycia w Polsce muszą mieć Apostille.
W nagłych przypadkach  apostille załatwiamy  w jeden dzień roboczy!


W obydwu biurach sporządzamy wszystkie pisma urzędowe i
przygotujemy pakiet waszych dokumentów oraz Apostille potrzebnych do załatwienia takich spraw:

Legalizacja w Polsce rozwodu orzeczonego w USA - wymagane apostille

Uzyskanie z polskiego Urzędu Stanu Cywilnego metryki urodzenia dziecka urodzonego w USA - wymagane apostille

Uzyskanie z polskiego Urzędu Stanu Cywilnego metryki ślubu zawartego w USA - wymagane apostille 

Upoważnienia, pełnomocnictwa w zakupie lub sprzedaży ziemi, nieruchomości - wymagane apostille

Darowizny - wymagane apostille

Upoważnienia do założenia konta, operowania kontem w banku - wymagane apostille

Sprawy spadkowe, upoważnienia do sądowego przeprowadzenia spadku - wymagane apostille


Polska Kancelaria Prawna Chicago jest firmą doświadczoną w pracy z prawnymi pismami do Polski i legalizacją tych dokumentów - Apostille

Wszyscy pracownicy Polskiej Kancelarii Prawnej chętnie służą Ci pomocą we właściwym sporzadzeniu pisma prawnego do Polski i załatwieniu do tego pisma Apostille.

Zajmujemy się tego rodzaju usługami od 1986 i oferujemy najlepszy i najbardziej godny zaufania Apostille serwis w Chicago i okolicach.

Apostille Service and Embassy Legalization Center jest łatwo dostępne transportem publicznym.
Oferujemy dogodne godziny otwarcia!

 
 
 

 

b
 

 

 

 

Polska Kancelaria Prawna Chicago

Pisma prawne do Polski
Legalizacja rozwodu z USA w Polsce
Rejestracja  urodzenia dziecka w USA w Polsce
Rejestr. urodzenia w USA osoby dorosłej  w Polsce
Rejestracja  ślubu z USA w Polsce
Potwierdzenie  obywatelstwa polskiego
Apostille do Polski
Legalizacja dokumentów
Upoważnienia i
pełnomocnictwa - kupno, sprzedaż lub darowizna ziemi, domu, mieszkania
Sprawy spadkowe w sądzie
Konta bankowe, świadectwa udziałowe, akcje - likwidacja, przepisanie, założenie konta, darowizna
Darowizny
Tłumaczenia metryk urodzenia, ślubu, zgonu

do  załatwiania spraw urzędowych w  Polsce z wymaganym Apostille


Nasze atuty

Na poczekaniu prawdziwy fotograf robi wszelkiego rodzaju zdjęcia do wszystkich dokumentów i urzędów różnych państw świata.

Zdjęcia biometryczne z naszego Foto Tomczynski Studia na polski paszport są  100% zgodne z  wymogami Konsulatu RP!  

Pracownicy Konsulatu w Chicago są wśród tysięcy naszych klientów!
Zdjęcia  na  paszport robią w naszym Studio Fotograficznym - jedynym polskim prawdziwym Studio Fotograficznym w Chicago Downtown!

Zdjęcia biometryczne na polski paszport a także do wszelkiego rodzaju dokumentów - także do dowodu osobistego

Zdjęcia paszportowe prawdziwy fotograf robi metodą portretową - i oświetlenie i sprzęt jak na zdjęcia portretowe - przecież nie musicie wcale na zdjęciach na polski paszport, paszport amerykański, paszport kanadyjski, do Immgration wyglądać jak byście coś złego komuś zrobili!

 
Warto tam zajrzeć

 

   
Zdjęcia paszportowe Biuro Paszportowe Kancelaria Prawna Apostille     Kontakt  
 

Polska Kancelaria Prawna i Passport Foto

 
   
CHICAGO  
Belmont & Harlem  
7149 W. Belmont Ave  
Chicago, IL 60634  
 
   
kancelaria.chicago@gmail.com  
   

 

 


© 2015 FotoTomczynski Co.
All Rights Reserved